Faaliyet Alanlarımız

Müteahhitlik (Contracting)

  • Konut ve toplu konut (Housing and Mass Housings)
  • Kamu Binaları (Government Buildings)
  • Sosyal Binalar (Social Buildings)
  • Sanayi ve Ticaret Merkezleri (Industrial and trade centers)
  • Turizm Yapıları
  • Alt Yapılar (Infrastructure)

Mühendislik (Engineering)

  • Üst Yapı (Structure)
  • Alt Yapı (Infrastructure)

Müşavirlik (Consulting)